Тусгай залбирлын хоёр дахь 40 хоногийн сургалт болох дээд санваартны үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхийг бидэнд зөвшөөрнө үү. ард түмэн, үндэстэн, дэлхийн төлөө

Монгол

Хугацаа: 2023 оны 11-р сарын 25 ~ 2024 оны 1-р сарын 3 (40 хоног)

Зорилго:
1) Япон улс зөв замд орж, тэнгэрийн азыг хүртэх орон болох болтугай
2) Дэлхий дахины мөргөлдөөн, маргааныг шийдвэрлэж, дэлхий нийтээр энх тайван байх болтугай
3) Гэр бүлийн холбооны шашны эрх зүйт төрийг хамгаалах болтугай

Нөхцөл:
1) Залбирал (өдөрт дор хаяж 12 минут)
2) HDH: Өдөр бүр Чон Сон Гёнд залбирал унших
3) Сүмээс зохион байгуулдаг өглөөний цайны мацаг барих (Зөвлөмж: Энэ хугацаанд хүн бүрт ойролцоогоор 4 удаа)
4) Бүтэн шөнийн харуул (Сүм бүр шийддэг)

コメント

タイトルとURLをコピーしました