2021 1-р үе эхлэх гэр бүлийн семинарын жилийн хуваарь

Монгол
Үгүй Огноо болох газар
Үгүй 286 1-р сарын 22 (Баасан) ~ 25 (Мон) Миязакидай
Үгүй 287  Гуравдугаар сар 19 (Баасан) ~ 22 (Мон) Миязакидай
Үгүй 288 May 2 (Нар) ~ 5 (Лхагва) Миязакидай
Үгүй 102 (Chubu)  6-р сарын 18 (Баасан) ~ 21 (Мон) Морияма
Үгүй 289 Долдугаар сарын 16 (Баасан) ~ 19 (Мон) Миязакидай
Үгүй 290 9-р сарын 23 (Пүрэв) ~ 26 (Нар) Миязакидай
Үгүй 103 (Chubu) Аравдугаар сарын 8 (Баасан) ~ 11 (Мон) Морияма
Үгүй 291 Арваннэгдүгээр сарын 20 (Бям) ~ 23 (Мягмар) Миязакидай

コメント

タイトルとURLをコピーしました