Монгол

Монгол

Хоёр жилийн 7-р курс эхлэх 20 хоногийн алсын хараа руу чиглэсэн шинэ манлайллын бүтцийг бататгах 100 хоногийн Жонсоны тусгай хугацаа.

Тэнгэр, Дэлхий, Хүн төрөлхтний жинхэнэ эцэг эхийн мэндэлсний...
Монгол

Илчлэлт лекц Хавай дахь Накмаура №5 (Зөвхөн Англи хэл дээр)

Мессиагаар дамжуулан дахин төрөх (Жинхэнэ Эцэг эх) (Хавай д...
Монгол

Илчлэлт лекц Хавай дахь Накмаура №4 (Зөвхөн Англи хэл дээр)

Мессиагаар дамжуулан дахин төрөх (Жинхэнэ Эцэг эх) (Хавай д...
Монгол

Илчлэлт лекц Хавай дахь Накмаура №3 (Зөвхөн Англи хэл дээр)

Мессиагаар дамжуулан дахин төрөх (Жинхэнэ Эцэг эх) (Хавай д...
Монгол

Илч. Лекц Хавай дахь Накмаура №2 (Зөвхөн Англи хэл дээр)

Мессиагаар дамжуулан дахин төрөх (Жинхэнэ Эцэг эх) (Хавай д...
Монгол

Илчлэлт лекц Хавай дахь Накмаура No.1 (Зөвхөн Англи хэл дээр)

Жинхэнэ хайрын гэр бүлийн хэрэгжилт ーЖинхэнэ эцэг эхийн яла...
Монгол

[Буцах дугаар] Ерөнхийлөгчийн 83 дахь илгээлт Цартахлын дараах ба шинэ үе шатны эхлэл

Тэнгэрлэг эцэг эхийн ариун нийгэмлэгийн Тэнгэрлэг Японы төлө...
Монгол

2021 1-р үе эхлэх гэр бүлийн семинарын жилийн хуваарь

Үгүй Огноо болох газар Үгүй 286 1-р сарын 22 (...
Монгол

[Арын дугаар] Ерөнхийлөгчийн 84 дэх илгээлт Бидний итгэлийн эх сурвалж руу буцах

Дэлхийн энх тайван, Тэнгэрлэг эцэг эхийн ариун нийгэмлэгийг ...
Монгол

Залуучууд ба оюутнуудын хуваарь

10/17 Онлайн ажилчдын семинар 10/18~11/18 АН-ын шалгалтын х...
Монгол

CheonBo-ийн тогтмол, тусгай үнэлгээний үр дүнгийн талаархи зарлал ба Чин бишрэлийн 21 өдрийн тусгай хугацааны удирдамж

Жинхэнэ Эцэг эхийн ач ивээлээр 2020 оны түүхэн CheonBo түүхэ...
Монгол

Ерөнхийлөгчийн 87 дахь илгээлт “Бидний итгэлийн амьдралд орхигдуулж болохгүй гол сэдвүүд”

Тэнгэрлэг эцэг эхийн ариун нийгэмлэгийн дэлхийн энх тайвны т...
タイトルとURLをコピーしました