Сүнс ба үнэний үр жимс рүү

Монгол

Ийнхүү Бурхан мунхаг, унасан хүмүүст сүнслэг байдлаа дээшлүүлж, оюун ухаан, үнэнээр дамжуулан гэгээрүүлэхэд нь тусалдаг. Эдгээр арга хэрэгслээр Бурхан Уналтаас өмнө хүмүүсийг анхны байдалд нь оруулахын тулд Өөрийн санаачилгаа хэрэгжүүлдэг.

Тэнгэрлэг зарчмын тайлбар (х.104)

Жинхэнэ Эцэгийн сеонхвагаас хойш Жинхэнэ Ээж бид сүмийн сүнс ба үнэнээр дүүрсэн анхдагч өдрүүд рүү буцах ёстойг тухай бүр онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Жинхэнэ эцэг эхийн онцолсон сүнс ба үнэн гэсэн эдгээр үгийг бид хэрхэн ойлгож, түүнтэй тулгарсан бэ? Тухайн үед байсан боловч өнөөгийн сүмд алдагдсан зүйлс юу вэ?

Сүнстэй цуурайтах

Тэнгэрлэг зарчимд “Сүнсний бодит байдлыг таних нь сүнсний таван мэдрэхүйгээр дамжуулан мэдрэгдэх үед эхэлдэг. Эдгээр ойлголтууд нь биеийн таван мэдрэхүйгээр дамжин цуурайтаж, физиологийн хувьд мэдрэгддэг” (х. 103). Энэ нь үндсэндээ хүмүүс сүнслэг бие болон бие махбодын хоорондын харилцан үйлчлэлээр сүнслэг ертөнцийн бодит байдлыг физиологийн хувьд таньж чадна гэсэн үг юм. Ингэхийн тулд эхлээд оюун санааны таван мэдрэхүйг боловсронгуй болгох хэрэгтэй.

Сүнслэг ертөнцийн гол үнэ цэнэ болох мөнх амьдралын ертөнц бол жинхэнэ хайр гэдгийг бидэнд заасан. Сүнсний ертөнц бол бидний амьдардаг, хайраар амьсгалдаг газар юм. Өөрөөр хэлбэл, оюун санааны таван мэдрэхүйг бясалгах нь хайрыг амьдрал болгон хөгжүүлж, хайраар эгшиглэх, хайрын баяр баясгаланг мэдрэх явдал юм.

Жинхэнэ Эцэг “Ариун Сүнс гэж юу вэ? Энэ нь түр зуурын сүнслэг хүч эсвэл сүнслэг үйлдэл биш юм. Сүнслэг ертөнц болон хүний ертөнц зохицож, жинхэнэ хайр дээр төвлөрч цуурайдаг нь Бурханы хайрын хүч юм.
(х. 792, Чон Сон Гён, CIG Ариун Судар)

Сүнслэг ертөнц ба хүний ертөнцийн хооронд, сүнслэг бие ба бие махбодын хооронд цуурайтдаг хамгийн агуу хүч бол Бурханы хайрын хүч болох сүнс юм. Бурханы хайранд нийцэх сүнслэг байдал, оюун ухааныг хөгжүүлэх нь дэлхий дээрх бидний амьдралын гол зорилгын нэг юм.

Бусдын төлөө амьдрах нь сүнслэг оюун санааны эрэлхийлдэг зүйл юм

Цаашилбал, Тэнгэрлэг зарчимд “Үнэнийг таних нь нөгөө талаас бидний физиологийн мэдрэхүйн эрхтнүүдээр дамжуулан бодит ертөнцөөс олж авсан мэдлэгээс үүсэлтэй” ба “Үнэн нь дотоод хүслийг гэрэлтүүлдэг” гэжээ. сүнсний оюун ухаан.” Нэмж дурдахад, энэ нь “сүнсний оюун ухаан бол сүнсний билэгийн төв бөгөөд энэ нь Бурханы оршин суудаг газар юм” (х. 103, 49).

(Сүнсний оюун ухаан бол) хүний хувьд бидний өдөр тутмын, бие махбодийн амьдралынхаа сүнслэг биеийн гол хэсэг юм. Уг нь бид Бурханы оршдог сүнслэг оюун ухаанаар эрэлхийлсэн амьдралаар амьдарснаар үнэний амьд биелэл болж чадах уу.

Сүнсний оюун санааны эрэлхийлдэг амьдрал бол Жинхэнэ эцэг эхийн амьдралынхаа туршид бидэнд зааж өгсөн бусдын төлөө амьдрах амьдрал юм. Бусдын төлөө, улс үндэстэн, дэлхийн төлөө амьдарсан амьдрал бол үнэхээр үнэний зам юм. Энэ бол сүнсний сэтгэлийг тайвшруулж чадах зам бөгөөд үнэний амьд биелэл болох боломжийг олгодог зам юм.

Есүс Үг өөрөө үнэн гэж хэлээгүй, харин Тэр Өөрөө зам, үнэн, амь мөн гэж хэлээгүй (Иохан 14:6). Үнэн бол зүгээр нэг үг биш, харин бодитоор биелэх ёстой.

Бид Бурханы хайрын хүчээр цуурайтаж, бусдын төлөө амьдрах бодит амьдралаар дамжуулан хайрлах чадвараа хөгжүүлж байж л сүнс ба үнэн бидний дотор тогтоно гэж хэлж болно. Энэ нь бид өөрсдөө Бурханы сүнс ба үнэний биелэл болох ёстой гэсэн үг юм.

Унасан хүний хувьд энэ нь амар ажил биш юм. Тийм ч учраас Бурхан хүн төрөлхтнийг авралын зарлигаар дотоод болон гадаад мунхаглалыг даван туулж, оюун санаа, оюун ухаанаа хөгжүүлж, сүнс ба үнэнийг эрэлхийлэхийг уриалж байна.

Бид Бурханы сүнс ба үнэний биелэл болсон Жинхэнэ Эцэг эхийг аль хэдийн хүлээн авсан. Жинхэнэ Эцэг биднийг сүнслэг ертөнцөөс удирдаж, Жинхэнэ Эх дэлхий дээрх агуу Ариун Сүнсний хувьд биднийг удирдан чиглүүлдэг гайхамшигт цаг үед бид амьдарч байна.

“Бурханы хүслийн зам” номын 282-р хуудсанд бичсэнээр, “Үгийн зорилго нь мөн чанар, мөн чанарын зорилго нь зүрх юм.” Тиймээс сүнс ба үнэний үндэс суурь нь бидний зүрх сэтгэлээс өөр юу ч биш юм. Үнэн дээр суурилсан дэлхий дээрх амьдралаар бид дөрвөн агуу зүрх, дөрвөн агуу хайрыг мэдрэхийг зорьж чадна; мөн энэ өсөлтийн явцад бид сүнсийг мэдэрч, цуурайтаж чадах орон зайг бий болгож чадна.

Одоогийн байдлаар Жинхэнэ ээж Чон Шим Воны залбирлыг онцолж байна. Залбирал нь зөвхөн өргөх зорилготой биш, харин та нар бяцхан хүүхдүүд шиг Тэнгэрлэг Эцэг эхийн зүрх сэтгэлийг (Бурхан) болон Жинхэнэ Эцэг эхийн зүрх сэтгэлийг цөхрөлтгүй эрэлхийлж, тэнгэрийн зүрх сэтгэлд нийцэх хаант улсыг байгуулах үед энэ нь утга учиртай юм. Ийнхүү гэгээрсэн зүрх сэтгэл нь бидний итгэлийн амьдралаар, сүнс ба үнэний биелэл болохуйц зохистой амьдрал руу хөтлөхөд тусална.

Сүнс ба үнэн хоёрүг, үзэл баримтлал биш. Тэдгээрийг туршлагажуулж, бидний амьдралд хэрэгжүүлэх ёстой.

コメント

タイトルとURLをコピーしました