‘2021 оны намрын Hyojeong CheonBo агуу бүтээлүүд’ -ийн талаархи мэдээлэл

Монгол

2021 оны 10 -р сард “Hyojeong CheonBo Special Workshop” -ийг “2021 оны намрын Hyojeong CheonBo агуу бүтээлүүд” болгон зохион байгуулах бөгөөд үүнийг онлайн (шууд дамжуулах) видео нэвтрүүлгийн семинар хэлбэрээр явуулах болно.
Бүх зүйлийн модны тусгай ариун лааны ач ивээлийг бүх зүйлийн модны залбирлын үеэр бүртгүүлсэн бүх гишүүд хүлээн авах боломжтой.
Энэ бол COVID-19-ийн улмаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, бодлогыг дагаж мөрдсөн бидний жинхэнэ эцэг эхчүүдийн өгсөн онцгой ач ивээл юм.
<Event Time>
А.
10 -р сарын 23 (Бямба): 17: 30 ~ 21: 10 (Солонгосын цагаар)
Б.
10 -р сарын 24 (Нар): 14: 00 ~ 17:40 (Солонгосын цагаар)

Date Event Note
October 23 (Sat) 17:30~21:10 Pre-opening Ceremony: Hyojeong Cultural Event Various Performances BODA two-way Broadcast and Online Live broadcast
Part 1: Hyeong CheonBo Special Chanyang Session Commemorative Video, Chanyang Session (Hyojeong Ancestor Liberation Ceremony)
Part 2: Hyojeong CheonBo Special Commemorative Ceremony Peace Offering, Welcoming Address, Congratulatory Address, Hyojeong Offering Ceremony, Prayer at the Tree of All Things, HyoJeong Ancestor Blessing Ceremony
October 24 (Sun) 14:00~17:40 Pre-opening Ceremony: Hyojeong Cultural Event Various Performances Online Broadcast [Either Live Broadcast or Replay of recorded of previous day]
Part 1: Hyojeong CheonBo Special Chanyang Session Commemorative Video, Chanyang Session (Hyojeong Ancestor Liberation Ceremony)
Part 2: Hyojeong CheonBo Special Commemorative Ceremony Peace Offering, Welcoming Address, Congratulatory Address, Hyojeong Offering Ceremony, Prayer at the Tree of All Things, HyoJeong Ancestor Blessing Ceremony

コメント

タイトルとURLをコピーしました