Өвөг дээдсээ чөлөөлж, адислах онцгой хөнгөлөлтийн хугацааг сунгах

Монгол

Хөнгөлөлтийн хугацаа нь жинхэнэ Эцэгийн Ариун өргөлтийн 9 жилийн ойгоор дуусахаар төлөвлөж байсан юм.
Энэ удаад 2022 оны 8 -р сард Жинхэнэ Эцэгийн Ариун дээш өргөгдсөний 10 жилийн ойд зориулсан Их Бүтээлийн өдөр хүртэл сунгасан.

コメント

タイトルとURLをコピーしました