Rally of Hope and Convocation

ภาษาไทย

การประชุมผู้นำคริสเตียนโลกจะจัดขึ้นที่ลาสเวกัส
เวลาของคำปราศรัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล

[เวลาญี่ปุ่น]
ช่วงที่ 1: วันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. เวลา 02.00 น
ช่วงที่ 2: วันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. เวลา 10.00 น
ช่วงที่ 3: อา. 6 ธ.ค. เวลา 02.00 น
ช่วงที่ 4: อา. 6 ธ.ค. เวลา 04.00 น
ปาฐกถาพิเศษ: วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคมเวลา 08.00 น

コメント

タイトルとURLをコピーしました