Хоёр дахь үеийн эрин үе

Монгол

Хоёр дахь үеийн нэр томъёо нь олон утгатай. Болж өгвөл “хоёр дахь үе” гэж байдаг; удам угсааны үүднээс “хоёр дахь үе” байдаг; мөн өөр өөр эрин үеийн “хоёр дахь үе” байдаг. Тиймээс хоёр дахь үеийн эрин гэдэг нэр томъёо нь илтгэгчийн үзэл бодлоос хамааран өөр өөр утгатай байдаг.

Цаашилбал, Жинхэнэ эцэг эхчүүд хоёр дахь үеийн тухай ярихдаа адислалыг хүлээн авсан эхний үеийнхний өгсөн итгэл, Чонгсоны агуулгаас ихэвчлэн ярьдаг.

Жинхэнэ ээж Японд айлчлахдаа бидэнд дараах зүйлийг хэлж байсан удаатай.

Ирээдүй рүү тэмүүлэхдээ бид эхний үе, хоёр дахь үеийг салгаж чадахгүй. Хоёр дахь үе нь гол байр суурийг эзэлдэг ч бид эхний үеийг үл тоомсорлож болохгүй. Бид эхний үетэйгээ хамт урагшлах ёстой. Үүнтэй холбогдуулан би танаас … Талархсан зүрх сэтгэлтэй Жинхэнэ эцэг эхчүүдийн үгсийн дагуу амьдрахын тулд өөрийгөө бүтээхийг хүсч байна.

Өнөөдрийн дэлхийн Япон, 2013 оны 11-р сар, х. 16

Эрх мэдлийн үүднээс хоёр дахь үе

Адамын гэр бүл, Ноагийн гэр бүл, Абрахамын гэр бүлээс харахад Бурхан ба Сатан хоёрын хооронд зогсож байсан эдгээр гэр бүлийн эхний болон хоёр дахь үе нь бүх цаг үеийн туршид нэгдэхийг уриалж байсан. Түүхэнд нөлөөлөхүйц ноцтой байсан тэдний зүрх сэтгэл ямар замаар явсанд онгод нь тулгуурладаг. Бурхан болон Сатан хоёр дахин сэргэлтийн баталгааг хянахын тулд өрсөлдөж байх үед тэдний зүрх сэтгэл зөвхөн өөрсдийнхөөрөө хязгаарлагдахгүй, харин тэд үнэхээр “олон нийтийн” байр суурьтай байсан.

Энэхүү гэр бүлийн “хоёр дахь үе”-ийн байр сууринд зогсож буй хүүхдүүдийн эрхэм зорилго бол “эхний үеийн” эцэг эхтэйгээ нэгдэх явдал юм. Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ үйлдлийг ойлгохгүй байсан ч, эсвэл эцэг эх нь хүүхдүүдээ итгэхгүй байх арга замаар үйлдэл хийсэн ч гэсэн Бурхан тайзны ард ажиллаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байж, эцэг эхийнхээ төлөө зогсож, Бурханы өмнө ирэх цорын ганц арга зам бол эцэг эхтэйгээ нэгдмэл байх явдал гэдгийг сайн ойлгоорой.

Эцэг эхчүүд бүрэн хүн биш. Хүний өнцгөөс харахад тэд олон дутагдалтай байж болно. Гэсэн хэдий ч, заяаны эзэн болсон Бурхан эцэг эхийг бий болгосноор аривыг урагшлуулж байгаа нь чухал юм. Анхны үеийнхэн болох Бурхан эцэг эхийг бий болгож байна гэсэн итгэлээр амьдрах үйл явцаар дамжуулан бид ихэвчлэн халамжийн гэгээрлийг олж авах боломжтой.

Удам угсааны үүднээс хоёр дахь үе

“Удам угсаа нь амьдралаас чухал, хайраас илүү үнэтэй. Амьдрал хайр хоёр нийлж удам угсаа үүсгэдэг. Аль нэг нь байхгүй бол удам угсаа тогтоох боломжгүй. Тиймээс хайр, амьдрал, удам угсаа гурвын дунд удам угсаа нь үр жимс юм. Бурханы удам жинхэнэ хайрын үр, жинхэнэ амийн биеийг агуулдаг.”

Чэон Сон Гён, ИНЕГ-ын Ариун Бичээс, х. 1386

Жинхэнэ эцэг эхчүүд насан туршдаа удам угсааны ач холбогдлыг бидэнд зааж сургасан. “Ерөөлтэй хоёр дахь үе” гэдэг нь удам угсааны үнэ цэнийг агуулсан илэрхийлэл гэдгийг хэлэх нь илүүц биз. Энэ удам угсаа нь Тэнгэрлэг Эцэг эх (Бурхан)-тай нэг болсон эхнэр нөхөр хоёрын хайраас гаралтай. Тэр хайрын үр нь амьдралыг төрүүлж, улмаар мөнхөд холбогдсон удам угсаатай холбогддог. Энэ л удам угсаагаар бид эцэг эхийн сэтгэлийг өвлөн авч чадаж байна.

Энэ үүднээс авч үзвэл, хоёр дахь үеийн үнэ цэнэ нь эхний үеийнхний Тэнгэрлэг Эцэг эхдээ байсан үнэмлэхүй итгэл дээр суурилдаг гэдгийг бид мартаж болохгүй. Тиймээс бид хоёр дахь үеэ эрхэмлэхдээ нэгдүгээр үеийнхээ итгэлийг эрхэмлэх ёстой гэдгийг мартаж болохгүй.

Хоёр дахь үе өөр өөр цаг үеийн үүднээс

Цаг хугацаа өнгөрч, бид нас ахих тусам хоёр дахь үеийн эрин үе эрт орой хэзээ нэгэн цагт ирэх нь гарцаагүй. Энэ нь үе дамжсан өөрчлөлт гэж нэрлэгддэг зүйл юм. Тэр үед уламжлал, инновацийн тэнцвэрт байдал ямар байх вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. Бид хадгалж үлдэх ёстой уламжлалаа хамгаалахын зэрэгцээ өөрчлөгдөж буй цаг үетэй хөл нийлүүлэн алхаж инновацийг эрэлхийлэх зоригтой байх ёстой.

Үе үе солигдоно гэдэг нь Бурхан ивээлийн төвд зогсож чадах үеийг өөрчилдөг гэсэн үг юм. Нэгдүгээр үеийнхэн Бурхан тэднийг өнөөг хүртэл хамгаалж, удирдан чиглүүлж ирсэнд талархлаа алдах ёсгүй, харин Бурхан хоёр дахь үеийг удирдан чиглүүлэхээр зорьж буйг даруухан хүлээж авч, шинэ удирдагчдыг дэмжихэд бэлэн байх ёстой. тэдний ихэнх туршлага. Энэ бол Бурханы хүсэл юм.

Зөвхөн Бурхан бол зөгнөлтийг удирдан чиглүүлж чаддаг гэдгийг бид мартаж болохгүй. Үе үе солигдож байгаа ч гэсэн Тэнгэрлэг Эцэг эх нь хүмүүжлийн төвд байдаг.

Би та бүхнээс Чон Сүн Гён: Чон Ил Гүкийн Ариун Судар номоор Хундохай хийж Тэнгэрлэг Эцэг эхийн амьдралдаа дадлага хийхийг хүсч байна. Хэрэв бид чур болох юм бол

ch, энэ үгийг зогсолтгүй судалж, жинхэнэ хайрыг хэрэгжүүлдэг сүнс, үнэнээр дүүрсэн нийгэм, овог аймаг, үндэстэн бидний нэгдмэл ертөнцийг бий болгох зорилго юу болох вэ? Үүнийг бид өөрсдийн гараар барьж чадна, тийм үү?

Өнөөдрийн дэлхийн Япон, 2013 оны 11-р сар, х. 16

コメント

タイトルとURLをコピーしました