32-р 7.1 Жоол, 26-р 7.8-д зориулсан баярууд

Монгол

Тэнгэрлэг Эцэг эх, Жинхэнэ Эцэг эхийн адислал, хайр та бүхэнтэй хамт байх болтугай.

Чон Ил Гукийн эрин үе эхэлж байгаатай холбогдуулан Тэнгэр, Газар, Хүн төрөлхтний Жинхэнэ эцэг эхчүүд найман гол Ариун өдрийг дурсах, тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээг үндэсний удирдагч эсвэл орон нутгийн пасторын удирдлаган дор үндэстэн, сүм болгонд зохион байгуулахыг захижээ.
Өнөөгийн нөхцөл байдлыг харгалзан энэ удаад гэр бүлээрээ 32-р 7.1 Жеол, 26-р 7.8 Жеолын баярыг чин сэтгэлээсээ тэмдэглэнэ үү. (Бид сүмд цугларахгүй)

1. Үйл явдлын нэр: 32-р 7.1 Жеол ба 26-р 7.8 Жеол 7.1 Жеол [Бурханы мөнхийн ерөөлийн тунхаглал] 7.8 Жеол [Тэнгэр, газрын эцэг эхчүүдэд зориулсан сансрын амралтын өдрийн тунхаглал]

2. Он сар өдөр: Тэнгэрийн тооллын 7.1, Чон Ил Гүк шинийн 10 (2022.07.29) 07.00.

3. Газар: Айл бүр

4. Бэлтгэл ажил: Ариун өдрийн тахилын ширээнд гэр бүл бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан жимс, бялуу болон бусад зүйлсийг бэлтгэж болно.

コメント

タイトルとURLをコピーしました