Улс үндэстэн болон дэлхийг аврах 3 өдрийн тусгай зориулалт

Монгол

Долдугаар сарын 8-нд Япон даяар аймшигт хэрэг гарсан гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Жинхэнэ эцэг эхчүүд бид бүгдээрээ улс орон хямралд орсон үед нэгдэж, залбирахыг үргэлж захисаар ирсэн. Тиймээс бид 10-аас эхлэн онцгой 3 өдрийн турш дараах байдлаар залбирахаар шийдлээ. Ням гарагийн үйлчлэлийн үеэр бид Ерөнхий сайд асан Абэгийн төлөө дуугүй залбирах эхлэлийг тавьсан юм. Юутай ч бүх гишүүд нэг сэтгэлээр нэгдэж, энэ цаг үеийг даван туулж, Тэнгэрлэг Японы амар амгалангийн төлөө улс үндэстэн, дэлхийн авралын төлөө чин сэтгэлийн нөхцөлийг тавицгаая.

<Тойм>
1. Хугацаа: 2022 оны 7-р сарын 10 (Нар) ~ 12 (Мягмар)
2. Оролцогчид: Бүх гишүүд
3. Зорилго:
・Үндэстэн, дэлхийг аврах хөдөлгөөний ялалтын төлөө
・Амар тайван, аюулгүй улс орныг сэргээж, Японд амьдарч буй бүх хүмүүсийг хамгаалах
・Амар амгалан ертөнцийг жинхэнэ эцэг эхчүүд хүсч байна
4. Нөхцөл: Залбирал (12 минутаас дээш)

コメント

タイトルとURLをコピーしました