บรรยายโดย Rev. Nakmaura ในฮาวายหมายเลข 3 (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ภาษาไทย

การเกิดใหม่โดยพระเมสสิยาห์ (พ่อแม่ที่แท้จริง)
(บรรยายโดย Rev. Nakmaura ในฮาวายครั้งที่ 3)

コメント

タイトルとURLをコピーしました